Türkiye’de Petrol

Türkiye’de ilk petrol araştırmaları 1890 yılında İskenderun’da gerçekleştirilmiş, 1926 yılında ise 792 sayılı ilk Petrol kanunu yürürlülüğe konulmuştur. Bu çalışmalara rağmen ilk olarak 1940 yılında olumlu sonuçlar alınmış ve Batman’da yer alan Raman-1 kuyusunda petrol bulunmuştur.

Ülkemizde ki petrol üretimi ülke içi arzı karşılamak için oldukça yetersizdir. Türkiye sınırları içerisinde üretilen petrol ürünleri, ülke içi tüketimin 7’de 1’ini karşılamaktadır. 1970 yılından 2005 yılına kadar ki süreç incelendiğinde, petrol ürünlerinin üretiminin 1990-1995 yılları arasında yoğunlaştığı bu yıl aralığının dışında ki süreçte ise her hangi bir artış olmadığı gözlemlenmektedir.

Türkiye’de gerçekleştirilen petrol üretiminin çıkarılan kanun ve politikalar ile de oldukça değişkenlik gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda ülkemizde ki petrol fiyatları yüksekliği, petrolün ülke ekonomisi için öneminin tam olarak anlaşılamamasına bağlanabilir. 1992 yılından sonra ki dönemde kanun hükümlerinin değişmesi ile üretim oldukça düşmüş ve düşmeye devam etmektedir.

Türkiye’de petrol arama çalışmaları oldukça kısıtlı bir şekilde sürdürülmektedir. Denizlerimizde neredeyse hiç petrol araması yapılmamışken, kara alanlarımızın ise oldukça büyük bir bölümü her hangi bir aramaya tabi tutulmamıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizde özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesinde petrol rezervleri olduğu düşünülmektedir. Günümüzde, Mardin, Siirt, Batman, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman ve Trakya bölgesinde petrol üretimi yapılmaktadır. Ancak farklı etmenler nedeni ile Petrol aramacılığına ayrılan bütçe azaltılmış ve giderek de azaltılmaktadır. Ülkemizde ne yazık ki hala Petrol nedir ve nasıl üretilmelidir tam olarak anlaşılamamıştır.

Türkiye’de petrol rezervi olduğu birçok otorite tarafından kabul ediliyor olsa da, petrol rezervlerinin kullanılmamasına karşın uzmanların büyük bir kısmı benzer bir görüşte hem fikir olmaktadır. Türkiye’nin jeolojik yapısı nedeni ile petrol geniş alanlarda küçük sayılabilecek miktarlarda bulunmaktadır. Dolayısı ile gerçekleştirilen çalışmaların maliyeti üretilen petrol ürünlerinin getirisi ile karşılanamamaktadır ve petrol fiyatları düşürülememektedir.