Petrol Ticareti

Petrol ticareti milattan önceki devirlere kadar dayanmaktadır. Yapılan araştırmalar petrolün hayvan derilerinden yapılmış tulumlarda satıldığı göstermektedir. Petrol o günlerde yanıcı madde olarak, su geçirmeyen yapısı ve iyileştirici özellikleri nedeni ile kullanılmaktaydı. Özellikle birinci dünya savaşından sonra petrol nedir tam olarak anlaşılmış ve petrol sanayiyi destekleyen bir ham maddeye dönüşmüştür. Bu durum petrol ticaretini beklide küresel ekonomi politikalarının en önemli etmeni kılmıştır.

Günümüzde petrol ticareti pek çok dinamiğe ve olguya bağlı olarak sürdürülmektedir. Küresel talep incelendiğinde sürekli artan bir grafik sergilediği görülmektedir. Bu bağlamda petrol ticaretini etkileyen en önemli faktörün kürsel üretim olduğunu söylemek mümkündür. Petrol fiyatları önemli ölçüde petrol üreten ülkelerin iç ve dış siyasetine bağımlıdır.

Bu durumun en büyük kanıtlarından bir tanesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Arap ülkelerine koyduğu ambargo sonucu oluşmuş ve olayın etkileri uzun yıllar süren küresel bir krize yol açmıştır. Yaşanan bu büyük kriz sonrasında küresel ekonomi yeniden yapılandırılmış, ülkeler arası ticari ilişkiler büyük ölçüde yeniden düzenlenmiştir. Bu doğrultuda petrol siyah altın tanımlamasını hak eden dünyanın en önemli ham maddelerinden birisi olarak gösterilebilir.

Özellikle petrolün yenilenebilir bir kaynak olmaması nedeni ile piyasalarda yakın zamanda talebin karşılanamayacağına yönelik genel bir kanı oluşmuş durumdadır. Yapılan araştırmalar sonucunda ise mevcut rezervlerin talep artışının da göz önünde bulundurulması ile 30-40 yıl daha yeteceği yönündedir. Bunun dışında uzmanlar tarafından özellikle deniz tabanında henüz keşfedilmemiş binlerce petrol rezervinin olduğu belirtilmektedir. Günümüzde yinede petrole alternatif olabilecek enerji kaynakları için yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.

Petrol sahip olduğu pek çok dinamiğe bağlı yapısı nedeni ile ticareti oldukça zor olan bir ham maddedir. Yatırımcılar özellikle petrol üreten ülkelerin siyasi ve ekonomik durumunun petrol fiyatları üzerinde önemli etkilerinin olduğunun bilincinde olmalı ve bu doğrultuda temel analizleri titiz bir şekilde gerçekleştirmelidir.

Küresel bir piyasa olması nedeni ile petrolün ticari yapısını en iyi yansıtan finans piyasası olarak gösterilebilecek, Forex piyasasını ele alarak duruma yaklaşırsak, piyasa petrol emtiası ile yatırımcılara büyük kar oranlarında işlemler gerçekleştirerek finansal güçlerin önemli ölçüde artırma fırsatı tanımaktadır. Yatırımcıların bu fırsatı değerlendirebilmesi için ise mutlaka konu ile ilgili eğitim ve tecrübe sahibi olması gerekmektedir. Bu eğitim ve demo hesaplar yardımı ile edinilecek tecrübe doğrultusunda oluşturulacak nitelikli bir yatırım stratejisi, sıkı bir gündem takibi ile birilikte yatırımcılara kısa vadelerde yüksek kar oranı içeren işlemler gerçekleştirme imkanı tanımaktadır.