Petrol Nedir

Petrol terimi Latince’de taş ve yağ anlamına gelen “Petra “ ve “Oleum” sözcüklerinden oluşmuştur. Petrol nedir sorusuna verilebilecek en basit açıklama ise, “Sudan yoğun bir kıvama sahip olan, az akışkan ve yanıcı bir madde” şeklindedir. Daha çok toprağın derin kısımlarında bulunan petrol, organik yanıcı mineral bir yağ olma özelliği taşımaktadır.

Kesin olmamakla beraber Petrol’ün oluşumu ile ilgili genel kanı, milyonlarca yıl önce toprak altında kalan bitki ve hayvan kalıntılarından oluştuğu yönündedir. Petrol’ün bulunduğu bölgelerde genellikle yanıcı gazlarda bulunmaktadır.

1859 yılında ilk petrol kuyusunun Amerika Birleşik Devletlerinde açılması ve devam eden süreçte gerçekleşen sanayi gelişimi ile birlikte yirminci yüzyılın başlarında petrol oldukça değerli bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Petrol’ün enerji verimliliği konusunda sağladığı üstünlük ona siyah altın denmesine ve ilerleyen süreçte zengin petrol rezervlerinin bulunması yolunda yoğun çalışmaların başlamasına neden olmuştur.

Ham Petrol çeşitli işlemlerden geçirilerek, çeşitli yakıt türlerine dönüştürülmektedir. Bu yakıt türlerinden en çok bilinenleri ve kullanılanları, benzin, gazyağı, dizel, motorin, motor yağı ve fuel oil’dir. Ham petrol bulunduğu konuma göre çeşitlilik göstermektedir. Ham petrol fiyatları bu doğrultuda farklılıklar gösterebilmektedir.

Petrol’ün bulunduğu konum belirli jeolojik çalışmalar sonucunda tespit edilmektedir. Bu kriterlerden en çok dikkat edilenleri, arazinin eski jeolojik devirlerde deniz olması, petrolün bulunduğu konumda sızdırmaz nitelikte bir tabakanın bulunması, konumun eski jeolojik devirlerde hayvani ve bitkisel yoğunluk içermesi etkenleridir.

Günümüzde teknolojinin geldiği konum ile petrol rezervi bakımından zengin olan bölgelerin tespiti oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Gerçekleştirilen jeolojik çalışmaların yanında, uydu teknolojileri ve hava fotoğraflarından da yararlanılarak, bölgenin topografik özellikleri başarılı bir şekilde çıkartılmakta ve uydulardan çıkan belirli spektral aralıktaki frekanslar yardımı ile bölge tespiti yapılabilmektedir.

Bunun dışında radar sismograf teknolojilerinden de yararlanılarak, sismik metotlar çerçevesinde sarsıntı frekanslarının belirli aralıklarda verdiği sinyallerin analiz edilmesi ile ve gravite metodu kullanılarak formasyon düzenlerinin belirlenmesi ile de petrol rezervi bakımından zengin bölgelerin analizleri gerçekleştirilebilmektedir.

Ham Petrol Nedir? Ne Şekilde Kullanılmaktadır?

Ham Petrol belirli fiziksel ve kimyasal işlemlere maruz tutularak Petrol ürünleri elde edilmektedir. Ham Petroller moloküler yapılarına yani içerdikleri hidrokarbonların çeşitlerine göre 3 sınıfta toplanırlar. Bu sınıflar Parafinik Ham Petroller, Naftanik Ham Petroller ve Karışık Ham Petroller şeklindedir.
Ham Petrol çeşidine göre elde edilen petrol ürünü çeşidi ve kalitesi farklılık göstermektedir. Ham petrol fiyatları bu bağlamda değişiklikler

gösterebilmektedir. Ham Petrol içindeki suyun, kimyasal bileşimlerin, bazik tuzların arındırılması işlemine refinasyon denir. Refinasyon işleminin en önemli adımlarından bir tanesi de destilasyon aşamasıdır. Destilasyon aşamasında ham petrol hidrokarbon moleküllerinin ağırlıklarına göre ayrımlata ve bu işlem günümüzde kullandığımız petrol ürünlerinin üretim aşamasında temel rolü oynamaktadır.